Çiğdem Yatkın

Uzm. Klinik Psikolog

 

Eğitim:

Lisans: Ankara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2005-2009)

Yüksek Lisans: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Klinik Psikoloji (2017-2019)

Staj:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği (2008)

Derinlik Psikiyatri (2018)

Sertifikalar:

Kognitif ve Davranış Terapileri Kuramsal Eğitimi, Compos Mentis Psikiyatrik Araştırma ve Eğitim Merkezi, Doç Dr. M. Hakan Türkçapar (2008-2009)

Cinsel Sağlık Eğitimi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Figen Çok (2008-2009)

Cinsel Terapi Eğitimi, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, Dr. Cem Keçe (2016-2017)

Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulamaları, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar (2018)

EMDR Terapisi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk (2018)

Filial Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, Temel, İleri, Uygulama ve Süpervizyon Eğitimleri, Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi, Dr. Murat Artıran (2019)

Kayıp ve Yas Danışmanlığı, Türk PDR Derneği (2019)

Gottman Çift Terapisi Eğitimi, Psikoloji İstanbul (2019)

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Türk PDR Derneği (2020)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Bengi Semerci ve Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar (2014).

Temel Yetenek Testi 9-11, MEB (2011)

St-Binet Zeka Testi Eğitici Eğitimi, MEB (2013)

Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) Testi, MEB (2016)

Anadolu Sak Zeka Ölçeği Uygulayıcı Sertifikası, Anadolu Üniversitesi (2016)

Anadolu Sak Zeka Ölçeği Formatör Sertifikası, Anadolu Üniversitesi (2017)

Cognitive Assessment System CAS Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi, İstanbul Üniversitesi (2019)

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi, Aile Çizim Testi, Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi, Frostig Gelişimsel - Görsel Algı Testi, D2 Dikkat Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent E.G.Y., Bender - Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi) Türk PDR Derneği (2019)

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, YEŞİLAY (2014)

Tütün Bağımlılığı ile Mücadele için Eğitici Eğitimi, YEŞİLAY ve MEB (2014)

07-19 Yaş Aile Rehberliği Programı Uygulayıcı Eğitimi, MEB (2014)

Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi, MEB (2015)

Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kapsamında Grupla Psikolojik Danışma, MEB (2016)

Özel Eğitim Hizmetleri, MEB (2016)

Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Eğitimi, MEB (2016)

Şiddete Maruz Kalmış Çocuklarla Çalışma Eğitici Eğitimi Kursu, UNİCEF-MEB (2018)

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, MEB (2017)

Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi, Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu, Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar (2007)

Çatışma Çözme Uygulamaları, Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu, Prof. Dr. Uğur Öner (2007)

Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu, Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu (2007)

Yaratıcı Düşünmek Yaratıcılığı Geliştirmek, Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu, Dr. Tülay Üstündağ (2007)

Öfke Yönetimi, Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu (2007)

Erteleme Davranışı, Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu, Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş (2006)

Travma Eğitimi Uygulamaları, Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu, Doç Dr. Müge Artar (2006)

Yardım Hizmetlerinin Felsefesi, Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğu, Doç. Dr. Tuncay Ergene (2006)

VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi “Türkiye’de Çocuk Yetiştirmek”, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (2008)

9. Rehberlik Sempozyumu, Bahçeşehir Koleji (2007)

III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi (2006)

Üye Olduğu Sivil Toplum Örgütleri:

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Gönüllü Eğitmenlik, Yetiştirme Yurdundaki Çocuklarla Psikolojik Danışma (2007)

Türk PDR Derneği

EMDR Türkiye Derneği