Şirin BOZKURT

Doktor Öğretim Üyesi

 

1. Adı Soyadı: Şirin BOZKURT

2. Doğum Tarihi: 01.01.1974

3. Unvanı: Doktor Öğretim Üyesi

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İnönü Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Ankara Üniversitesi

2012

 

5. Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Celal Bayar Üniversitesi

1999-2000

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

2000-2012

Araştırma Görevlisi Dr.

Celal Bayar Üniversitesi

2012-2014

Yardımcı Doçent Doktor

Giresun Üniversitesi

2014-2018

Dr. Öğretim Üyesi

Giresun Üniversitesi

2018- devam ediyor

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

---

 

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

---

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler

---

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

---

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Kenç, M. F. ve Yatkın Ş. (2003). Ben Kimim. Yeni Eğitim Dergisi, Sayı 4, 52-55

 

2. Öner, U.; Sezer, S.; Akgün, E.; Haran, S.; Yerlikaya, İ.; Ayas, T.; Yatkın, Ş.; Doğru, N.; Elmacı, F. ve Erdoğan, F. (2004). Kadınlarda ve Erkeklerde Karşı Cinsle İletişimi Kolaylaştıran ve Zorlaştıran Özelliklerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 2 (9), 34 - 46.

 

3. Yatkın, Ş. (2013). Görme ve Ortopedik Engelli Ergenlerin Özsaygı Düzeylerinin
Kendilerine Yönelik Toplumsal Tutumları Algılamalarına Etkisi. Giresun
Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 103-120.

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Yatkın, Ş.; Nazlı, S. (2012). Grupla Psikolojik Danışma Programının Tutuklu ve
Hükümlü Gençlerin Sosyal Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine Etkisi. IV. Ulusal
PDR Uygulamaları Kongresi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği,
Ankara, Türkiye, 14 – 16 Aralık, (syf. 39).

 

7.6 Diğer yayınlar

1. Bozkurt (Yatkın) Ş. (2016). “Öğrenme-Öğretme Kuramları”. Öğretim İlke ve Yöntemleri (Editörler: Prof. Dr. Mustafa Şanal, Yard. Doç. Dr. Mustafa Onur, Yard. Doç. Dr. Levent Yaycı). Ankara: PegemA Yayıncılık

 

7.7 Atıflar

 1. Öz, Ş. (2013). “Engelli” Din Eğitiminden “Özürsüz” Din Eğitimi Modelliğine:
  “Ötekileştirilen” Özürlülerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
  Önerileri.
  Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,
  6(11),75-89.

7.8 Editörlükler

Uluslararası Indexler tarafından taranan dergilerde editörlük

 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (EBSCO) 2007-2009.

 

8. Projeler

1. Dünya Bankası - Ortadoğu Teknik Üniversitesi (2002) işbirliğinde “Sulu Tarıma Geçişten (Gap Projesinden) Sonra Urfa’daki Çiftçilerin Yaşamı ve Urfa’daki Kadınların Sosyal-Kültürel Yaşamındaki Değişim ve Gelişimi” konulu proje, araştırmacı.

 

2. İsviçre Basel WeblaborCh Kurumu (2004) “Mesleki Rehberlik - Kariyer Gelişimi ve Kariyer Planlama” projesi, katılımcı.

 

3. Tübitak (2012-4004) tarafından desteklenen “Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul” başlıklı proje, 2012 (eğitici-uygulayıcı), Mersin.

 

 

 

9. İdari Görevler

Ankara Üniversitesi 2000-2012

 1. Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Topluluğu Akademik Danışmanlığı.

 2. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Aydınlanma Topluluğu Akademik Danışmanlığı.

 3. Eğitim Bilimleri Fakültesi Burs Komisyon üyeliği.

 

Celal Bayar Üniversitesi 2012-2014

 1. 2012- 2014. Eğitim Fakültesi Burs Komisyonu üyeliği.

 2. 2012- 2012. Eğitim Fakültesi Kütüphane Komisyonu üyeliği.

 3. 2012-2012. Eğitim Fakültesi Öğrenci Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Komisyonu üyeliği.

 

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk PDR Derneği Üyesi

Türk Psikologlar Derneği Fahri Üyesi

 

11. Ödüller

---

12. Katıldığı/Görev Aldığı Mesleki Etkinlikler

 1. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Sosyal Beceri Eğitimi” semineri (2005), konuşmacı.

 2. Ankara Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu “Aile İçi İletişim ve Empati” semineri (2005), konuşmacı.

 3. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Eylül 2005, Marmara Üniversitesi, izleyici.

 4. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Eylül 2006, Mersin Üniversitesi, izleyici.

 5. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi, Temmuz 2007, izleyici.

 6. Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi “Okul Başarısında Ailenin Rolü, Aile Okul İşbirliği” semineri (2010), konuşmacı.

 7. Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi “Etkili Ders Çalışma Yöntemleri” semineri (2010), konuşmacı.

 8. Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi “Başarıya Ulaşma Yolları” semineri (2010), konuşmacı.

 9. Manisa Demirci İlçe Kredi Yurtlar Kurumu “Kariyer Gelişimi” semineri (2012), konuşmacı.

 10. Manisa Alaşehir İlçe Kredi Yurtlar Kurumu “Kariyer Gelişimi” semineri (2012), konuşmacı.

 11. Manisa Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü “Polis ve İntihar” semineri (2012), konuşmacı.

 12. Manisa İli Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Ergenle İletişim” semineri (2013), konuşmacı.

 13. 38. Grup Psikoterapileri Kongresi, Mayıs 2013, Bergama, katılımcı.

 14. Manisa Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü “Kitle Psikolojisi, Grup Dinamikleri ve Stres ile Başa Çıkabilme” semineri (2013), konuşmacı.

 15. Urfa ili Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Öğrenci İle İletişim ve Sınıf Yönetimi” semineri (2014), konuşmacı.

 16. Urfa ili Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Sınav Kaygısı ve Başa Çıkabilme Yöntemleri” semineri (2014), konuşmacı.

 17. 39. Grup Psikoterapileri Kongresi, Mayıs 2014, Bergama, katılımcı.

 18. Diyanet İşleri Başkanlığı “Psikolojik Danışmanların Hizmet İçi Eğitimi” programında “Terapötik Beceriler ve Psikolojik Danışma Kuramları” semineri, Temmuz 2014, konuşmacı.

 19. Giresun İli İl Emniyet Müdürlüğü “Çocuk Tacizi Olaylarına Müdahale” semineri, Ağustos 2014, konuşmacı.

 20. Giresun İli Keşap Fen Lisesi “Sınav Kaygısı ile Başaçıkma Becerileri ve Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı” semineri, Aralık 2014, konuşmacı.

 21. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi “Krize Müdahale (intihar, taciz, tecavüz) ve Çocuktan İfade Alma Yöntemleri” semineri, Nisan 2016, konuşmacı.

 22. 41. Grup Psikoterapileri Kongresi, Mayıs 2016, Bergama, katılımcı.

 23. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Dairesi “Ergenlikte Cinsel Kimlik Oluşumu ve Rehber Öğretmenlere Düşen Görevler” semineri, Ekim 2016, konuşmacı.

 24. Giresun Cumhuriyet Ortaokulu “Gelişim Dönemlerinde Yaşanan Uyum Sorunları ve Öğretmen-Öğrenci İletişimi” konulu seminer, Haziran 2017, konuşmacı.

 25. Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, %100 Çocuk Çalıştayı, “Göç ve Göçle Gelen Çocuklarda Uyum Problemleri” konulu konferans, Aralık 2018, konuşmacı.

 26. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Kurum İçi Etkili İletişim ve Empati” konulu konferans, Mart 2019, konuşmacı.

 27. Giresun Üniversitesi UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) Topluluğu tarafından düzenlenen “Bugünlerin Yarını İçin: Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarı” konulu konferans, Nisan 2019, konuşmacı.

 

 

13. Sertifikalar

 1. Ekim 2016’da Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğiticinin Eğitimi” programına katılarak eğitici sertifikası aldı.

 2. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Cinsel Terapiler Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen Aile Danışmanlığı ve Terapisi eğitimine katılarak 2015 yılında Aile Danışmanı sertifikası aldı.

 3. Mayıs 2014’te Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünden Psikodrama asistanlığı diploması aldı.

 4. Temmuz 2011’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Aile ve Çift Terapileri 1. ve 2. Kur sertifikalarını aldı.

 5. Aralık 2007’de Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği “Sosyokültürel Bağlamda Gelişim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Çalıştayı” na katıldı ve sertifika aldı.

 6. Mart 2007’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyonu” konulu çalıştaya katılım sertifikası aldı.

 7. Haziran 2006’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Akademisyenliğe İlk Adım” programını tamamlama sertifikası aldı.

 8. Mayıs 2006’da Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğunun işbirliği ile gerçekleştirilen kişisel gelişim seminerine katılım sertifikası aldı.

 9. Mart 2006’da Türk PDR Derneği ve Ankara Üniversitesi PDR Topluluğunun işbirliği ile gerçekleştirilen kişisel gelişim seminerine katıldı ve sertifika aldı.

 10. Eylül 2004’te Doç. Dr. Hakan Türkçapar’ dan Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitim sertifikası aldı.

14. Son beş yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık saati

Öğrenci sayısı

Teorik

Uygulama

2014–2015

 

Güz

Psikoloji

2

 

82

Okullarda Gözlem

2

2

14

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

3

 

120

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

3

 

120

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

25

Bahar

Psikolojik Danışma Kuramları

3

 

125

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

 

130

Eğitim Psikolojisi

3

 

90

2015–2016

 

Güz

Sınıf Yönetimi

3

 

75

Psikolojiye Giriş

2

 

145

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

3

 

155

Sosyal Beceri Eğitimi

3

 

32

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

22

Bahar

Psikolojik Danışma Kuramları

3

 

155

Başa Çıkma Becerileri

3

 

144

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

 

147

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları

1

4

11

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

2

2

10

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

1

4

9

2016-2017

Güz

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

3

 

181

Davranış Bozuklukları I (Çocukluk ve Ergenlik)

3

 

145

Rehberlik

3

 

71

Sosyal Beceri Eğitimi

3

 

52

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

30

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

1

4

18

Bahar

Davranış Bozuklukları

3

 

168

Başa Çıkma Becerileri

3

 

171

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

 

134

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları

1

4

18

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

2

2

10

2017-2018

 

 

Güz

 

 

 

 

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

3

 

117

Davranış Bozuklukları I (Çocukluk ve Ergenlik)

3

 

167

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

3

 

86

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

20

Okullarda Gözlem

2

 

36

Gelişim Psikolojisi

2

 

80

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Yönetimi

1

 

2

Bahar

Başa Çıkma Becerileri

3

 

105

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

 

120

Rehberlik

3

 

100

Psikolojik Danışma Kuramları

3

 

52

2018-2019

Güz

Davranış Bozuklukları I (Çocukluk ve Ergenlik)

3

 

110

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

3

 

208

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

14

Sınıf Yönetimi

2

 

52

Öğretmenlik Uygulaması

1

4

8

Bahar

Başa Çıkma Becerileri

3

 

54

Davranış Bozuklukları II (Yetişkinlik)

3

 

82

Rehberlik

3

 

81

Eğitim Psikolojisi

3

 

85

Psikodrama

3

 

50

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

 

120

Öğretmenlik Uygulaması II

1

4

10