• Disleksi Müdahale Programı

Dislektik bireylerin otomatik patern oluşturma, görsel işlemleme ve işitsel işlemlemede zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Bu problemleri, görsel işlemlemede;

- Harf/hece/kelimeleri bulanık ve odak dışı görme

- Harflerin yerlerini değiştirme ve harfleri ters okuma

- Kelimeleri hecelere yanlış ayırma

- Sayfa boyunca satır takibinde zorluk

- Sayfadaki parlamadan rahatsızlık duyma olarak sıralayabiliriz.

İşitsel işlemlemedeki temel sorunları;

- Sesler/heceler/kelimeler arasındaki ince farklılıkları ayırt etmede güçlük

- Gürültülü ortamlarda seslere odaklanmada zorlanma

- İşitsel hafızada (işitilen sesin daha sonra hatırlanması)yaşanılan problemler

- En önemlisi işitsel sıralamayı ayırt etmede güçlük olarak sıralayabiliriz.

Ülkemizde dislektik bireyler için hazırlanan programlar ve eğitim içerikleri incelendiğinde daha çok karıştırılan harfleri ayırt etmeye ve sistematik metin okumaya dayalı etkinliklerden oluştukları görülmektedir. Bu noktadan yola çıkarak geliştirilen Disleksi Müdahale Programı, dislektik bireylerin temelde yaşadığı görsel algılama ve fonolojik/işitsel farkındalık sorunlarının çözümüne yönelik; 8 özgül alanda 510 etkinlikten oluşan etkili bir programdır.

 

  • PREP Okumayı Geliştirme Programı 

PREP, Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem  özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma için özellikle bu iki işlem alanı etkindir. Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eşzamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem üzerine kurulmuştur. PREP programı, kelime okuma becerilerinin direkt öğretiminden kaçınırken, okumanın altında yatan bilgi işleme stratejilerini geliştirir. Yapılan boylamsal araştırmalar sonucunda PREP'in uygulama aralığının yaş ve sınıf düzeyi ne olursa olsun okuma problemi yaşayan her çocuğa uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. PREP; çocuğun okumasını geliştirirken aynı zamanda muhakeme yapma gücünü de kazandırır. Ortalama 16 seans ve sonrasında sonuç alınmaya başlanması beklenmektedir.