İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI VE ÇİFT TERAPİSİ

Prof. John Gottman’ın bilimsel araştırma yöntemleri ile geliştirmiş olduğu ve etkinliği kanıtlanmış Gottman Çift Terapisi yöntemi merkezimizde uygulanmaktadır. Bu yöntemle ilişki problemlerinizi aşmanız, güçlü ve sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak için size özel terapi sürecine dahil olmanız, bugün ve gelecekte gerekli olacak ilişki becerilerine sahip olmanız sağlanmaktadır.

İLİŞKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yatkın Psikoloji’de çift terapileri ayrıntılı bir değerlendirme ile başlar. Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış değerlendirme araçları, yapılandırılmış çift ve bireysel değerlendirme görüşmeleri ve ilişki değerlendirme testlerinin yanıtlanmasının ardından değerlendirme süreci tamamlanır.

Uzman çift terapistlerimiz ilişkinizi tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde bilimsel yöntemlerle değerlendirdikten sonra size ilişkinizle ilgili bir değerlendirme sunar. Aynı zamanda çift terapisi süreci için bir yol haritası olma özelliği taşıyan bu değerlendirme, size ihtiyaç duyduğunuz desteğin en etkin biçimde verilmesini sağlar.

GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ

İlişki değerlendirme sürecinin ardından çift terapisi süreci başlar. Terapi süreci sizin özel ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize göre şekillenir. Haftalık olarak belirlenen görüşme saatleri ile değerlendirme ile belirlenen ilişki hedefleri üzerinde çift terapisti ile çalışılır. Çiftin süreç boyunca gelişimi ve ilişki tatmini de değerlendirilir. İlişkide belirlenen hedeflere ulaşılması, ilişki becerilerinin kazanılması ve ilişki tatminin sağlanması ile seans sıklığı azalarak çift terapisi seansları sona erdirilir.

Terapi seanslarının sonlanmasının ardından çiftlere 6 ve 12 ay gibi belli aralıklarla ulaşılarak ilişkinin terapiden sonraki gidişatı ile ilgili takip görüşmeleri düzenlenir. Bu takip görüşmelerinin amacı, çiftin terapiden sonra ilişkileri ile ilgili herhangi bir zorluk ya da nüks yaşama ihtimalini azaltmak ve gereken müdahalelerin yapılmasını sağlamaktır.

Gottman Çift Terapisi ile;

  • Her bir partner ilişki geçmişlerini, ilişki felsefelerini ve terapi hedeflerini çift terapisti ile paylaşır.

  • İlişkinin değerlendirilmesi ile partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır.

  • Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir.

  • İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.

  • İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.

  • Çift terapistinin desteği ve koçluğu ile ilişkide olması gereken İletişim becerileri edinilir.

  • Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.

  • Çift terapisi odaklandığı ilişki becerilerinin yanı sıra, partnerlerin birbiri ile derinden bir bağ kurmalarını sağlayacak olan ilişki dinamiklerini ortaya çıkarmalarını sağlar.

    Kaynak: www.psikolojistanbul.com