Diskalkuli Nedir?

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli); sayıları anlamada, sayıları çarpmada ve matematik olgularını öğrenmede yaşanan zorluklar gibi aritmetiği anlama ve öğrenme güçlüğüdür. Diskalkuli problemi genellikle 2. veya 3. sınıfta fark edilen bir bozukluktur.

Diskalkuli’nin Belirtileri Nelerdir ?

 • Sayı kavramını anlamada zorlanma
 • İşlem sembollerini ( +, -, / gibi) algılamada zorlanma
 • Aritmetik işlemleri yapmada zorlanma
 • Dört işlem yapmada zorlanma
 • Çarpım tablosunu öğrenmede sorun yaşama
 • Tarih, saat ve zaman kavramlarını öğrenmede zorlanma
 • Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma
 • Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması
 • Sayıları ve şekilleri gruplandırmada zorlanma
 • Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramada güçlük çekme
 • Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma
 • Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)
 • Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma
 • İşlemlerde sürekli on parmak kullanma
 • Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma

 

Türkçe MATH

Pass teorisine dayalı Türkçe MATH Remedial Programı yurt dışında etkinliği kanıtlanmış ve dünya çapında bilişsel tabanlı Matematik Güçlüğüne müdahale programıdır.

Neden TÜRKÇE MATH?

Türkçe MATH modülleri matematik öğrenmeye başlamış tüm çocuklar için birçok avantaja sahiptir.

 • Matematiği öğrenmek için gerekli temellerin anlaşılmasını ve pratiğinin yapılmasını destekler.
 • “Olguların” akılda kalması için ezbere dayalı bir öğrenme gerektirmez.
 • Resimler ve grafikler yoluyla, her bir modülün içeriği çocukları sayıları öğrenebilmeleri için motive eder.
 • Bu program kendi kendine öğrenmeyi destekler ve etkileşimlidir.
 • Her bir çocuk için bireysel olarak düzenlenebilir. Bu Matematiksel Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) olan çocuklar için büyük önem taşır.
 • Çocukların ortaklaşa olarak yaptıkları etkinliklerde, uygulayıcı ya da öğretmen beş temel Matematik Becerisini oluşturmak için yardım etmelidir.
 • Çocuklardan sınıfta belirli bir modülde yaptıkları görevde olduğu gibi yeni görevler oluşturmaları istenir ya da ailenin diğer üyeleriyle birlikte evde “ödev” olarak yapmaları istenir.
 • Modüllerin evde eğitim için kullanımı kolaydır.

Ayrıca Türkçe Math Programı sayesinde Diskalkulik çocuklar iyileşebilir ve eğitim hayatlarında akademik başarıda düşüş, kendine güvensizlik, düşük motivasyon, hayal kırıklığı ve üzüntü, yetersiz sosyal ilişkiler, davranış bozuklukları olmadan devam edebilir.